Yoga Nidra og Hjernebølger

Direkte oversatt fra sanskrit betyr Nidra søvn og derfor omtales ofte Yoga Nidra som «den yogiske søvnen». Yoga Nidra er en guidet meditasjon hvor man befinner seg i en tilstand mellom søvn og våkenhet. Under Yoga Nidra praksisen går man inn i en dypt avslappet tilstand hvor man er svært mottakelig og den medfødte intelligensen kommer tydeligere til overflaten. Yoga Nidra er en form meditasjon som kan praktiseres av ulike grunner; introdusere dyp avslapning både i kropp og sinn, redusere stressnivået og nøytralisere angst, redsel, sinne og depresjon1.

Yoga Nidra praksisen utføres vanligvis liggende på gulvet i savasana, men den kan like gjerne utføres sittende på gulvet eller på en stol, alt etter hva som er mest komfortabelt for den enkelte. Det viktigeste er at man finner seg en så behagelig stilling som mulig. Jo mer behagelig den fysiske kroppen har det, jo mer klarer man å gi slipp og den parasympatiske delen av nervesystemet blir aktivt (økt fordøyelse, samt reduserer puls og blodtrykk). Nervesystemet gjenspeiler kroppens respons på stimuli (stress, avslapping, angst etc) og det regulerer mange av de viktigeste fysiske funksjonene; blant annet pusten, hjerterytme og blodtrykk. På mange måter er nervesystemet herskeren over kroppen og sinnet, og det påvirker hvordan vi føler oss i den fysiske kroppen.

Du kan lese mer om Yoga Nidra her.

Hjernebølger:

Om natten er hjernen aktiv selv om man sover og nervecellene våre kommuniserer med hverandre via elektriske impulser. Hjernebølgene svinger med forskjellig hastigheter som er avhengig av bevistnivået vårt:

Under Yoga Nidra praksisen er man ofte et sted mellom alpha og theta hjernebølger. På et dypere tidspunkt under praksis kan theta hjernebølgene være mer dominante2. Her vil man drifte inn og ut av en tilstand hvor man hører eller ikke hører hva læreren sier. Det kan hende at man hører noen ord, men at man ikke lengre kan gjengi disse ordene etter praksisen. Noen ganger kan man oppleve at man har hørt stemmen til den som guider Yoga Nidraen, men ikke gjengi hva vedkommende har sagt.

Referanser:

    1. Yoga Nidra by Richard Miller
    2. Yoga Nidra – The art of transformational sleep by Kamini Desai
    3. Lagopoulos, Xu, Rasmussen, Vik, Malhi, Eliassen, Arntsen, Saether, Hollup, Holen, Davanger, Ellingsen: Increased theta and alpha EEG activity during nondirective meditation, The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009 Nov;15(11):1187-92, DOI: 10.1089/acm.2009.0113.


nb_NONorwegian