De kjemiske egenskapene til Mentol

Mentol (mange omtaler det ofte som mint i dagligtale) er et monoterpen. Mentol er en av de eldste terpenene som vi kjenner til og den ble for første gang isolert i Tyskland seint på 1800-tallet. På grunn av egenskapene til mentol brukes ofte i dagens samfunn og over 3000 tonn mentol produseres syntetisk i verden fordi etterspørselen er så stor. Mentol brukes ofte i etterbarberingsvann, kremer, parfymer, tyggegummi og andre munnhygiene produkter.

Mentol kan også isoleres fra peppermynte, men det finnes også i mindre mengder hos rosmarin, timian, oregano, og basilikum. Mentol er gjennomskinnelig eller hvit i fargen, som er i voks form/konsistens ved vanlig romtemperatur.

Hvordan er den kjemiske oppbygningen til Mentol?

Mentol er et terpen, dette er en klasse av organiske forbindelser som lages i en rekke planter og er med på å gi plantene deres karakteristiske lukt.

Terpener deles inn i grupper etter antall karbonatomer og innen eteriske oljer er monoterpener (har 10 karbonatomer) og seskvitkviteterpener (har 15 karbonatomer) det som er de vanligste. Terpener kan være åpne lineære molekylkjeder (acyclic) eller ringstrykturer (en eller flere ringer). De kan også ha ulike funksjonelle grupper.

Hvis man ser på den kjemiske oppbygningen av mentol er det et lineær og åpent karbon skjellet, i tillegg har det en funksjonell -OH gruppe. En funksjonell gruppe er et atom eller en atomgruppe som karakteriserer egenskaper til en organisk forbindelse. Eksempler på funksjonelle grupper er alkoholer, organiske syrer, aminer, alkyler, aldehyder, ketoner etc.

Mentol klassifiseres som en alkohol er fordi det har en hydroksylgruppe, dvs et oksygen og et hydrogen atom, som er bundet til karbonkjeden. Generelt sett kan man se på navnet at det er en alkohol fordi navnet ender på -ol (feks. metanol, citronellol, geraniol, linalool).

Ved å se på strukturen til mentol er det kanskje litt enklere å skjønne hvordan det er bygget opp, den et kjemiske formelen C10H20O. Mentol har altså 10 karbonatomer (svarte), 20 hydrogenatomer (hvite) og et oksygenatom (rødt).

Den fysiologiske responsen på mentol hos mennesker: 

Mentol bindes til en ionekanal (TRPM8), denne type ionekanaler registrerer også kulde. Når man får mentol på huden oppstår det en kuldefornemmelse fordi kulde- og termoreseptoren i huden påvirkes. Dette skjer ved at mentol binder seg til reseptoren og dermed åpnes inonekanalen i plgsmamembranen slik kalsium mengden inni cellen øker, dermed sendes det beskjed fra sansecellene til hjernen om at kulde er registrert. Dette er grunnen til at hvis man smører produkter som inneholder mentol på huden at man opplever en avkjølende effekt.

Peppermynte olje beskrives også ofte som en olje som virker oppløftende og forskning har gitt oss svaret på hvorfor. Kliniske forsøk har funnet bevis for at aromatisk bruk av mentol har en avkjølende effekt og utjevnende effekt på respirasjonssystemet vårt, så som gjør at vi opplever det som enklere å puste.

Du kan jo forsøke selv; ha 1-2 dråper peppermynte olje i håndflatene, gni de mot hverandre og inhalere deretter. Hva sanser du?

doTerras Peppermynte olje inneholder 20–60% Menthol.

Konklusjon:

Siden mentol er en av de første monoterpeninene som ble identifisert, er det gjort mye forskning på mentol. Et enkelt søk på pubmed gir 4239 treff (17/7-22) og disse forskningsartiklene går både på egenskapene til mentol og hvordan det påvirker oss. Mange av artiklene går også på røyking fordi mange sigaretter er tilsatt mentol for å skape en avhengighet.

Referanser:

  • «Menthol: A simple monoterpene with remarkable biological properties» skrevet av Guy P.P.Kamatou, IlzeVermaak, Alvaro M.Viljoen og Brian M.Lawrence.

  • «Menthol–pharmacology of an important naturally medicinal cool» skrevet av Joseph A Farco og Oliver Grundmann.

  • «Menthol: effects on nasal sensation of airflow and the drive to breathe» skrevet av Ronald Eccles

  • The doTerra Essential Oil Chemistry Handbook – 2nd edition.


nb_NONorwegian